Två projekt för Kalmarhems hyresgäster

Aktuellt Entreprenad Projekt
Nu startar vi två nya projekt för det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem.

Det första är en tak- och fasadrenovering på fastigheten Blåkulla i kvarteret Konvaljen på Ståthållaregatan i Kalmar. Hic kommer renovera och putsa om fasaden, måla och byta tak på de sex huskropparna. Dessutom gör vi nya uteplatser till varje lägenhet på bottenplan. Allt blir klart i början av sommaren 2025.

Det andra projektet för Kalmarhem är ett utbyte av 63 balkonger i kvarteret Guldbaggen på Getingen i Kalmar. Alla befintliga balkonger ska tas bort och ersättas med nya, vilket vi tror och hoppas kommer göra stor skillnad för Kalmarhems hyresgäster. I december 2024 blir balkongerna klara.

Kvarteret Guldbaggen. Foto: Kalmarhem

Blåkulla i kvarteret Konvaljen. Foto: Kalmarhem

Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.