Vi bygger för framtiden

Hic Construction snickare

Hic Construction är ett modernt byggföretag som ser en kraft i att göra saker på ett nytt sätt – tillsammans. Vi är specialister på byggentreprenader och byggservice. Hic Construction bygger både hus och långsiktiga relationer. 

Jobba hos oss

Är du en relationsbyggare? Skicka en spontanansökan!

Framgång byggs inifrån. Hos oss är alla medarbetare lika viktiga och löpande kompetensutveckling är en självklarhet. Hic Construction ska vara en trygg och säker arbetsplats där du kan göra skillnad. Så är du redo för en ny utmaning? Kom och bli en del av vårt team! Vi rekryterar regelbundet – är du rätt person så har vi en plats ledig.  

Skicka en spontantansökan

Snickare från Hic Construction som sågar
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.

Magnus och Pär från Hic Construction