Byggservice

Hic Construction snickare sagar

Verksamheten inom byggservice är av löpande karaktär, exempelvis underhålls- och reparationsarbeten som utförs utan att vi sätter upp en fast byggarbetsplats. Vi är vana vid att bygga i miljöer där människor bor och arbetar. 

Våra områden inom byggservice

Husleverantörer

Villor och nybyggnationer

Hic utför byggservice åt husleverantörer i regionen. Vi uppskattar långsiktiga samarbeten och är måna om att leverera arbete av rätt kvalité i rätt tid. 

Fastighetsbolag, brf & privatpersoner

Renovera och bygga om hemma

Vi utför renoveringar och tillbyggnader med rotavdrag åt privatpersoner och hjälper gärna fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Försäkringsbolag

När olyckan är framme

Vi samarbetar med flera försäkringsbolag och utför självklart alla byggreparationer enligt gällande bygg- och branschregler. 

Ramavtal och upphandlingar

Tillgänglig byggservice

Byggservice sker även i form av offentliga upphandlingar och med löpande anbud. Vår byggservice motsvarar högt ställda krav och vi finns där när det behövs. 

Thomas Blomqvist
Hic Construction Magnus Olsson
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.