Entreprenad

Hic Construction entreprenad

Vi anpassar oss efter dina behov och kan ta ansvar för alla steg i processen – från ritning och projektering till slutbesiktning. Med lång kunskap och erfarenhet i ryggen balanserar vi alla delar i byggprojektet. 

Våra områden inom entreprenad

Totalentreprenad

Byggprojekt från ax till limpa

Tillsammans tar vi oss an din idé, projekterar och bygger. Vi tar ansvarar för helheten både under och efter arbetet och har en modern byggprocess som minimerar byggfel. 

Utförandeentreprenad

Vi förverkligar ditt projekt

När du redan har en färdig ritning tar vi över och ser till att allt blir utfört på rätt sätt. Vi bygger allt från villor till flerbostadshus, kontorsfastigheter och industrilokaler. 

Löpande anbud

Entreprenad med löpande kostnadsredovisning

Entreprenad på löpande anbud är en del av vår vardag. Våra kunder får en löpande redovisning av kostnader och en byggprocess som motsvarar högt ställda krav. 

Partneringprojekt

Ett ömsesidigt förtroende

Partnering är en avtalsform som innebär att alla parter samarbetar strukturerat i en öppen dialog. Vi har erfarenhet av partneringprojekt och uppskattar att det bygger extra mycket på ömsesidigt förtroende. 

Kontaktperson

Entreprenader

Magnus Olsson
073-860 06 40
magnus.olsson@hicconstruction.se

Hic Construction Magnus Olsson
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.