Unik stadsmur får ny skepnad

Aktuellt
Kalmar är sannolikt Sveriges bäst bevarade renässansstad. Den vackra stadsmuren är en viktig del av det. Ansvariga för att renovera muren i Kalmar, så att den blir vackrare och mer hållbar, är vi på Hic Construction. 

– Vi är väldigt nöjda med hur arbetet genomförs, säger byggnadsantikvarie Jan Westergren på Kalmar läns museum. 

Muren i Kalmar är en omisskännlig del av staden och så har det varit sedan den byggdes under 1600-talet. Den löper, flera meter hög, genom stadens centrala delar med resliga portar i flera väderstreck. 

– Vi tar hand om allt som behövs för att restaurera en mur. Framförallt handlar det om murning och omfogning, säger Hic:s murare Johan Berglund som varit med sedan starten.

Stor potential

Innan arbetet påbörjades konstaterades en rad brister. Vissa partier började bli osäkra på grund av skador. Rötter trängde in i muren, murbruk hade spruckit och stenar var dåligt förankrade. Det fanns risk för att bitar av muren skulle falla ned. 

Det fanns också outnyttjad potential när det kom till det estetiska. På vissa ställen var muren dåligt upplyst, växtlighet hade tagit över och murens ytskikt var slitet. Parallellt med renoveringen har kommunen jobbat med att lyfta fram den vackra och kulturhistoriskt värdefulla muren. 

– Det är synd när muren inte används till sin fulla potential. Med exempelvis de förändringar som är gjorda vid Kavaljersporten har det blivit en tryggare och vackrare plats. Människor har börjat röra sig där igen, säger byggnadsantikvarie Jan Westergren.

Att muren är viktig för människor har Hic:s murare Johan Berglund märkt. Det är många som stannar och pratar. 

– Stadsmuren engagerar, säger han.

Gammalt recept

En viktig del av arbetet är att jobba med den typen av murbruk som användes vid det ursprungliga arbetet från 1600-talet, öländskt hydrauliskt kalkbruk. Till skillnad från cement – som muren renoverades med på 30-talet – håller det bättre på lång sikt. Det är mindre hårt och fungerar ihop med det ursprungliga bruket som finns längre in i muren. 

– Vi har ställt krav på att alla som är involverade i arbetet har tidigare erfarenhet av att jobba med kulturhistoriska miljöer, en kompetens som Hics medarbetare har, säger Mats Borg från Kalmar kommun.

Kalmarbor som kommer gående på träbron mot Västerport upplever ofta att muren höjts, men i själva verket hur muren fått en mer framträdande roll genom att växtlighet rensats bort och att ytan blivit mer tilltalande efter att nytt murbruk kommit på plats. 

– Det är ett lyft. Vi har haft stor hjälp av länsstyrelsen också som varit på tårna och godkänt nya insatser. Man hittar mycket oförutsett under arbetets gång och då gäller det att kunna komma framåt, säger Jan Westergren på Kalmar läns museum. 

Mycket av arbetet har pågått utan att störa de som rör sig i stadskärnan. När taket på valvet under Västerport snyggades till var ställningen konstruerad så att gående kunde röra sig fritt under. 

– Den nya muren gläder både turister och Kalmarborna. Det är vi glada för, säger Kalmar kommuns Mats Borg. 

Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.