Dovhjorten 5

Entreprenad Projekt
På Hjortvägen 8 i Växjö byggde vi under 2023–2024 på en ny våning.

På den nya övervåningen på 1200 m², skapades ett modernt kontorslandskap med möjlighet för olika företag att sitta, på samma sätt som på nedervåningen. Byggnaden blev totalt fem meter högre i nock och huset fick även en hiss.

Huset på Hjortvägen var byggt av lättbetongblock vilket innebar att Hic Construction behövde förstärka stom-stabiliteten med nya betongpartier, bland annat med en ny entré.

Eftersom befintlig verksamhet skulle kunna fortsätta när taket rivs, fanns ett mobilt väderskydd på plats under delar av byggnationen.

Utsidan ändrade helt utseende när en våning byggdes på, och Dovhjorten 5 fick en helt ny fasad och en ny entré. 

 

Moderna kontor, kök och gemensamma utrymmen finns numera på plan 2. 

 

 Dovhjorten 5 innan renoveringen. 

Fakta
Kund Dovhjorten 5 AB
Projekttyp Om- och tillbyggnad
Entreprenadform Totalentreprenad
Projekttid Sommaren 2023 – 1 juli 2024
Kontaktperson

Större projekt

Magnus Olsson
073-860 06 40
magnus.olsson@hicconstruction.se

Hic Construction Magnus Olsson
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.