Dovhjorten 5

Entreprenad Projekt
På Hjortvägen 8 i Växjö bygger vi på en ny våning.

På den nya övervåningen skapas ett modernt kontorslandskap med möjlighet för olika företag att sitta, på samma sätt som på nedervåningen. Jämfört med idag blir byggnaden totalt fem meter högre i nock och övervåningen är på 1200 m². Det kommer också byggas en hiss i huset. 

Huset på Hjortvägen är byggt av lättbetongblock vilket innebär att Hic Construction behöver förstärka stom-stabiliteten med nya betongpartier, bland annat byggs en ny entré.

Eftersom befintlig verksamhet ska kunna fortsätta när taket rivs, kommer det finnas ett mobilt väderskydd på plats under delar av byggnationen.

Fakta
Kund Dovhjorten 5 AB
Projekttyp Om- och tillbyggnad
Entreprenadform Totalentreprenad
Projekttid Sommaren 2023 – 1 juli 2024
Kontaktperson

Större projekt

Magnus Olsson
073-860 06 40
magnus.olsson@hicconstruction.se

Hic Construction Magnus Olsson
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.