Moheda Förskola

Entreprenad Projekt
I slutet av 2023 stod Moheda nya förskola klar. Här har vi byggt ett hus med 10 avdelningar, storkök och en lekfull utemiljö med bland annat ute-sovplatser.

Solceller och komfortkyla har satts in för att hålla en lagom inomhustemperatur. I december flyttade 200 leksugna barn in i förskolan. 

 

1 december 2023 – klart för inflyttning!

 

  

 

Maj 2023

   

November 2022. De första väggarna börjar komma på plats.

Oktober 2022. Iläggning av golvvärmeslingor.

Oktober 2022. Förberedelse för att gjuta grunden.

Fakta
Kund Allbohus
Projekttyp Nybyggnation
Entreprenadform Totalentreprenad
Projekttid Stod klart november 2023
Hic Construction Magnus Olsson
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.