Furuliden

Entreprenad Projekt
Vi renoverar och bygger till byggnad C på det särskilda boendet Furuliden i Moheda.

Byggnaden som består av fem våningar får nytt storkök, nya personalytor, samtalsrum och  nya trapphus. Lägenheterna renoveras med nya golv, badrum och ytskikt. De förses också med sprinklers för ökat brandskydd. Totala ytan är på 2300 kvadratmeter (bta). 

Fakta
Kund Allbohus
Projekttyp Om- och tillbyggnad
Entreprenadform Samordnad generalentreprenad
Projekttid Klart mars 2024
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.