Kvarteret Torven

Byggservice Projekt
Under vintern och våren 2023 bygger vi om kontorshotellet på Sandvägen, på Norremark i Växjö.

Den 2 340 kvadratmeter stora byggnaden ägs av CA Fastigheter och rymmer kontor, konferenslokaler, pentryn och andra gemensamhetsytor. Ombyggnationen förväntas vara klar under våren 2023.

 

Bilder från CA Fastigheter.

Fakta
Kund CA Fastigheter
Projekttyp Ombyggnad av lokal
Entreprenadform Totalentreprenad
Projekttid Klart våren 2023
Kontaktperson

Entreprenad

Magnus Olsson
073-860 06 40
magnus.olsson@hicconstruction.se

Hic Construction Magnus Olsson
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.