Stadsmuren i Kalmar

Projekt
Hic Construction restaurerar Kalmars befästningsverk – ett unikt projekt som kräver tidigare erfarenhet av att jobba med kulturhistoriska miljöer.

Bland Hic:s kompetenser finns rostfritt smide, gjutning under vattenlinjen, valvmurning och alla förekommande bruksarbeten med hydrauliskt kalkbruk.

Kalmars stadsportar färdigställdes under 2023, fortsättningsvis ska bland annat den del muren som är på Kattrumpan, med en populär badplats, renoveras.

  

Simon Gustavsson, Patrik Engström och Johan Berglund från Hic Construction samt Jan Westergren på Kalmar läns museum och Mats Borg från Kalmar kommun. 

 

 

Kavaljersporten har fått ett riktigt lyft och det märks att människor går mer här nu, när Hic byggt om, satt dit nya räcken, ny belysning och rensat bort buskar. 

Fakta
Kund Kalmar kommun
Projekttyp Restaurering
Projekttid Pågående, inget slutdatum
Vi gör det tillsammans

Vi gör det tillsammans

Som nystartat företag finns en kraft i att göra saker på ett nytt sätt, utan att belastas av traditioner och oskrivna regler. Hic Construction är ett kundnära, personligt och lokalt byggföretag du kan lita på.

För nästa generation

För nästa generation

Hic Construction är ett modernt, jämställt och digitalt byggföretag som tänker långsiktigt och är varsamma med gemensamma resurser. Med nästa generation i åtanke. 

Med hållbarhet i fokus

Med hållbarhet i fokus

För oss handlar hållbarhet om kompetens, säkerhet och kvalitet på jobbet. Vi vill erbjuda en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och gör skillnad.